Bli medlem

Välkommen som medlem i vårt sällskap.

Hur blir jag medlem?
Kontakta någon i styrelsen.
Medlemsavgift: 150 kr/år för enskild medlem, 250 kr för föreningar pg:820615-3

I medlemsavgiften ingår tidskriften Westgötarnas Idrottshistoria fyra nr/år.