Berghems GF 1961-ff

Gymnastikföreningen i Berghem bildades den 23 januari 1961 med Lisa Johansson som förste
ordförande. I första hand har det varit gymnastik för ortens kvinnor någon/några gånger i veckan
som varit den huvudsakliga aktiviteten. Från början bedrevs verksamheten i bygdegården men när
skolan fick en gymnastikhall 1983 flyttade man dit. Tyvärr lades skolan ner och därmed fick
tjejerna åter flytta tillbaka till bygdegården. Förutom gymnastik för tjejer har föreningen haft
barngymnastik och vattengympa. För sina insatser för gymnastiken tilldelades föreningen, ”Årets
gymnastikförening”, av Svenska Gymnastikförbundet år 2000.