Gunnarsjö JSK 1957-

Jaktskyttarna på orten bildade föreningen den 18 september 1957.  Erik Claesson valdes till skyttarnas förste ordförande.
Omgående påbörjades byggandet av en skeetbana och en älgbana. Båda dessa banor låg i Gudmundared. Banorna var klara 1959, skeetbanan kompletterades 1976 och gjordes då eldriven. Ytterligare en ombyggnad av skeetbanan startade 1978 med invigning i februari året efter. Älgbanan flyttades till Karl-Gustav 1974.
Årligen arrangerar föreningen en populär jaktstig. En skeetbana består av stationer placerade i en halvcirkel. Duvorna kastas ut som enkelduvor eller dubbléer, innebär att två duvor kastas ut samtidigt.