Södra Marks Skf/Södra Mark & Skene Skf 1907-2017

Skytteföreningen som haft Björketorp som hemort för sin idrott bildades 1907. Redan 1893 när
Älvsborgs Skytteförbund bildades nämns föreningen som en av stiftarna, men någon verksamhet
har inte kunnat dokumenteras före 1907. Skyttet bedrevs på Gallåsen och på åkrarna runt Hulatorp.
Fältskytte, k-pist, mauser, senare även skytte på korthåll (från 70-talet) höll föreningen på med.
Från slutet av 80-talet fick man inte bedriva skytte på Gallåsen längre. Detta efter tvister med
grannar till skjutbanan. Ett samgående med skytteföreningen i Skene blev naturligt vilket skedde
1993, det nya namnet blev Södra Mark & Skene Skytteförening. Skyttet med k-pist skedde på
banan i Skene och korthållsskyttet i Hajom och Rydal. Från 2009 drev föreningen tillsammans med
fyra andra skytteföreningar i Mark, hallen som byggts för luftgevär och luftpistol vid Marks
Gymnasieskola. Främsta skyttar har varit Maria Knutsson och Christian Erlandsson som bl.a. varit
uttagna i landskamp mot Danmark i gevärsskytte. 1974 skapades en sektion för ungdomsskytte.
Luftgevär i Bertil Jonesunds hönshus blev populärt hos ungdomar i närområdet. Flytt från
hönshuset till hans ladugård, där en investering i elektroniska tavlor var de första i sitt slag i
Älvsborg, bidrog till att göra skyttet än mer populärt. Årsskiftet 2017/18 innebär slutet för
föreningen, skyttarna lägger ner föreningen och ansluter sig till Sjuhäradsbygdens Skf.

Ungdomar tränar skytte i ladugården

Bertil Jonesund, initiativtagare till ungdomsskyttet i klubben