Björketorps BK 1934-1935

Brottningen hade funnits på programmet hos Björketorps IF under ett år (på nåder). För att få
fortsätta med denna idrott var killarna tvungna att bilda eget, Björketorps Brottarklubb bildades.
Föreningens främsta insats var att vara med vid bildandet av alliansen för brottning i Mark 1934.
Någon brottning har inte gått att dokumentera, men föreningen ordnade prov för gångmärket
”Milplaketten”.