Björketorps kv. GF 1965-2004

Björketorps kv. GF 1965-2004
Församlingshemmet stod klart 1964 och där fanns en hobbylokal. Denna lokal blev starten till
bildande av en kvinnlig gymnastikförening i Björketorp. Inga-Lill Grell engagerade sig omgående i
verksamheten och efter ett år blev hon ledare. Gymnastiken blev än mer populär och när en
nybyggd gymnastiksal var klar, i anslutning till skolan, flyttades verksamheten dit 1970. Inga-Lill
Grell kom att leda gymnastiken i Björketorp i över 30 år, en verklig eldsjäl.