Grimmareds Skf 1938-1988

Skytteföreningen i Grimmared bildades av 36 medlemmar den 15 augusti 1938. Ordförande valdes Åke Persson att vara och klubben anlade en skjutbana på Sven-Björs marker.
Från skytteförbundet fick klubben i anslag för anläggandet det belopp klubben ansökt om (791 kronor) och man fick även 100 kronor i organisationsanslag.

På den anlagda skjutbanan höll man på med skytte i ett halvt sekel, innan de vapen föreningen ägde, lämnades in till polisen för skrotning av den siste ordföranden Arvid Olsson.

Gränsstenen