Fritsla BTK 1949-1954

Fritsla BTK 1949-1954

Den andra bordtennisklubben som sett dagens ljus i Fritsla bildades den 19 september 1949 med Evert Broman som ordförande.
Träningen var förlagd till ordenshuset i Viljans Park där även en del seriespel genomfördes, de flesta seriematcherna spelades dock på Fritsla Hotell.
Efter ett starkt första år dalade intresset betänkligt det andra året, det var så illa att föreningen var tvungen att dra sig ur Södra Marks kamratserie.
De bästa spelare under föreningens livstid var Gösta ”Måsen” Andersson och Rune Flack. Bordtennisklubben upphörde med sin verksamhet 1954.