Om oss

Kort historik

Marks Idrottshistoriska sällskap bildades i april 1993 i kommunalhuset i Kinna.

Så här skriver den förste ordföranden Carl-Erik Johnsson efter denna dag: “Vi blev väldigt överraskade av det stora intresset som fanns”. Sällskapet vände sig till kommunen och bad om att få en lokal att husera i, och detta löstes omedelbart. Det blev en lokal i anslutning till Rydals Museum, där sällskapet höll till till och med 2008. Då fick vi en större lokal i samma komplex.

Sällskapet har 106 medlemmar, varav  31 är föreningar.

Syfte

Sällskapets syfte är:

– att väcka och underhålla intresset för idrottens historia i Mark, sedd i ett idrottsligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv.

– att, inom Marks kommun(härad), bevaka, försvara och utveckla kommunens idrottshistoria i samverkan med medlemmar, medlemsföreningar och berörda kommunala organ.