Gunnarsjö Skf 1902-

Skytteföreningen i Gunnarsjö, ortens äldsta, bildades den 17 juni 1902. Häradsdomare Alfred Andersson var förste ordförande, första sammanträdet hölls på våren men anmälan till skytteförbundet skedde i juni månad.
Anlägga en skjutbana var den första aktiviteten vilket ordnades på fastigheten Bäck. Förste skytt från föreningen att erhålla skyttemärket i guld var Joel Eriksson, året var 1910. Samma år som första världskriget startade, började föreningen med fältskjutningar. Skytte med luftgevär startade 1924, det första luftgeväret som användes räddades undan skrotning av Rune Fritiofsson som sedan slutet av 50-talet har det i sin ägo.
Finansiering av föreningen skedde i första hand genom att ordna danser, flera av dessa blev omtalade. Klubben byggde ny bana för skytte 1968.
Dåvarande ordförande Sven Johansson upplät mark. Skjutvallar för skytte från 100, 200 och 300 meter byggdes. Det gjöts även en skyttegrav för sex tavelställ. Föreningens främsta skytt, rent resultatmässigt, är Carina Östensson. Redan så ung som 10-åring vann Carina regionsfinalen i 70-iaden 1972.
Tre år senare vann hon 70-iaden totalt i Sverige i sport skytte, tävlingen avgjordes i Uppsala 1975.

Carina Östensson