Berghems SK 1959-1972

Berghems SK:s klubbmärke.

Under 50-talet blev det populärt med ishockey. Sportklubben i Berghem hakade på trenden och den
4 september 1959 bildades föreningen med Per-Alfon Götesson som ordförande. Klubben höll
också på med bordtennis (deltagande i Markmästerskap) och orientering (endast träning). Innan
bildandet hade killarna klart var rinken skulle anläggas. Det var på en plats som dels ägdes av
Bökman men också låg på så kallad allmänning. Kontakt togs med kyrkan som efter att ha fått löfte
om att träning och matcher inte skulle kollidera med gudstjänst gav sitt godkännande. Den lilla
gölen som skulle bilda rink var tvungen att schaktas ut för att erhålla rätt mått. Sargen tiggdes ihop
hos bönderna i trakten vilka släppte till ett träd var. Slutligen skulle det till elljus. Detta arbete lades
ut på en firma men allt som allt fick föreningen till hockeyrink för under 2.000 kronor. Idrottsligt
blev det spel i de lägre divisionerna. Killarna spelade i svarta byxor och gula tröjor med ett stort
klubbmärke mitt på bröstet. Efter säsongen 1972/73 var det slutspelat.

Bergshems ishockeyrink i skymningsljus

Bakre raden fr. v. Börje Nordin, Kjell Evertsson, Arne Blomberg, Jan Karlsson, Olof Johansson, Hasse Johansson, Bertil Bökman. Främre raden fr. v. Leif Svensson, Knut Bolander, Charles Axelsson, Per-Alfon Götesson, Alf Henningsson