Styrelse och övriga förtroendevalda

Adress: Marks idrottshistoriska sällskap

c/o Kjell-Åke Bergqvist
Kyrogatan 27  511 56 Kinna
E-post: ake.bergkvist@telia.com

Föreningslokal:
Boråsvägen 237   511 70 Rydal 

Öppettider:
Första helgfria torsdagen i månaderna sept-december, jan-juni. 16:00-18:00
Samt grupper ( min. 5 st) enligt överenskommelse

Styrelse:
Kjell-Åke Bergkvist ordförande     0704-957535

Sören Fägersten kassör                   0706-223504
Britt-Marie Knutsson sekr              0761-078393
Ann-Charlott Hagman-Kinn           0320-109 96
Karl-Erik Bernt                               0320-121 97
Peder Svensson                               0767-607621
Lennart Brunander                          0702-111238
Lars-Erik Fägersten                        0703-464091

Ola Gustavsson  suppleant            0707466260