Berghems RF 2008-2011

Under en kort period fanns det en ryttarförening i Berghem, bildad 2008. Verksamheten var förlagd
till gården Backagården. Drivande och ordförande i föreningen var Camilla Helg. Målet med
verksamheten för klubben var att utbilda medlemmarna, enkla tävlingar och lära känna sig häst.
Antalet medlemmar var dryga 10-talet. Efter några år, 2011, läggs föreningen ner och verksamheten
flyttar till en förening i Örby