Fotskäls HC 1972-ff

Fotskäls Hockeyklubb bildades i februari 1972 hemma hos Folke Olofsson, han blev föreningens förste ordförande. Engagemanget på orten var stort och eldsjälen Folke Olofsson fick med sig i stort sett hela samhället på projektet, att bygga en konstfrusen bana. Utan hans engagemang och det bidrag föreningen fick överta från den tidigare föreningen på orten, Fotskäls SK (nedlagd sedan 1956), hade det säkert inte blivit något. Från början var det naturis, men redan 1974 hade föreningen ordnat med en konstfrusen bana genom stora ideella insatser. Arvid Thulin lade här ner ett stort arbete. Han tiggde ihop stockar från bönderna. Stockarna såldes och för dessa medel byggdes den konstfrusna banan, kostnad cirka 75.000 kronor. Nästa etapp inleddes, planera och projektera för att bygga in rinken till en hall. Hallen var klar att tas i bruk våren 1983, namnet blev Fotskäls Ishall. Planerad kostnad för hallen var drygt 1,1 miljon. Tyvärr räckte inte detta utan det blev fördyringar på i storlek 400.000 kronor. Vid årsmötet sommaren 1993 döptes hallen om till Marks Ishall, då alla intresserade av isaktiviteter i Mark numera använder denna hall. Fotskäl är centrum för ishockey i Mark. Hundratals ungdomar tränar och spelar hockey i stort sett hela året. En ishall på landsbygden kräver stora insatser för att hålla igång föreningen. Utan att förringa någons insats, måste Anders Magnusson framhållas. Marks kommun har under åren varit behjälplig med pengar då detta krävts. Fuktproblem i hallen, dålig ismaskin och andra mer eller mindre akuta åtgärder har krävt snabba insatser. Spelmässigt har klubben, som normalt spelar i röda tröjor, funnits i de lägre divisionerna med spel i division III som bäst.

 

Fotskäls HC:s klubbnål, variant ett

Fotskäls HC:s klubbnål, variant två