Berghems Skg/Berghems Skf 1898-1965

Skyttegillet var den första förening som bildades i Berghem. Bildandet skedde i slutet av 1800-talet.
Den första skjutbanan var förlagd till Hulatorp och klar i slutet av 1800-talet men i mitten av första
decenniet på 1900-talet flyttades banan till Torp. Ordförande i skyttegillet, som runt 1920 bytte
namn till skytteförening, var i nästan 60 år Klas Persson. Föreningen höll inte bara på med skytte,
1924 arrangerade skytteföreningen en cykeltävling mellan Berghem och Sundholmen, tur och retur
Föreningens siste ordförande, Ernfrid Karlsson, fick vara med om nedläggning 1965 då skjutbanan i
Torp blev utdömd.